Bộ câu hỏi từ chiến lược đến thực thi của nhà lãnh đạo

– Công ty muốn Đạt được Kết quả như thế nào?
– Công ty cần làm gì để Đạt được các Kết quả đó?
– Lộ trình đi đến Kết quả của chúng ta là như thế nào?

 BỘ CÂU HỎI 2: CƠ CẤU TỔ CHỨC – MÔ HÌNH VẬN HÀNH:

– Công ty cần thực hiện những Chức năng hoạt động gì để đạt được Mục tiêu?
– Sẽ có các Phòng ban nào trong Tổ chức? Chức năng & phối hợp Chức năng của từng phòng ban?
– Cấu trúc Tổ chức như thế nào để tối ưu và hiệu quả, để Tổ chức đạt được Mục tiêu?
– Có phòng Marketing rồi thì các Điểm bán hàng có thực hiện hoạt động Marketing tại chỗ hay không?
– Định biên/Nguồn lực như thế nào thì đủ?

BỘ CÂU HỎI 3: XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ “NGƯỜI PHÙ HỢP”, SẮP XẾP VÀO CÁC VỊ TRÍ CỦA SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

– Mỗi vị trí có Vai trò – Nhiệm vụ như thế nào trong việc thực thi Mục tiêu tổ chức?
– Người có Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng, Phẩm chất, …) như thế nào thì phù hợp với từng vị trí? phù hợp với Sơ đồ trận đánh.
– Mỗi cá nhân sẽ cần mang lại các Kết quả cụ thể gì? Cần được đo lường như thế nào?
– Họ sẽ được các Lợi ích/Giá trị gì khi thực hiện các kết quả đó? Khi đồng hành cùng Tổ chức?
– Họ sẽ được đầu tư như thế nào để phát triển bản thân cùng sự phát triển của Tổ chức?
– Họ cần được trợ lực như thế nào để hoàn thành tốt mục tiêu?

BẪY ĐỨT GẪY – BẪY THIẾU LIÊN KẾT giữa 03 BỘ CÂU HỎI

Các Doanh nghiệp chưa thực thi hiệu quả thường rơi vào BẪY ĐỨT GẪY – BẪY THIẾU LIÊN KẾT giữa 03 BỘ CÂU HỎI trên.
 1. SỰ ĐỨT GÃY/THIẾU LIÊN KẾT giữa CHIẾN LƯỢC KINH DOANH với CƠ CẤU TỔ CHỨC, MÔ HÌNH VẬN HÀNH.
Tiếp cận đúng đắn là SƠ ĐỒ TỔ CHỨC cần được xem là SƠ ĐỒ DÀN QUÂN, SƠ ĐỒ RA SÂN của NHÀ QUẢN TRỊ để đảm bảo hàm chứa mục đích bố trí nguồn lực, đội ngũ cho việc thực hiện hóa Mục tiêu Tổ chức và cần điều xem xét, tùy chỉnh gắn liền với Chiến lược Kinh doanh, là công cụ Quản trị xương sống của Nhà Lãnh đạo Quản trị.
2. SỰ ĐỨT GÃY/THIẾU LIÊN KẾT GIỮA CƠ CẤU TỔ CHỨC & NĂNG LỰC CON NGƯỜI/NHÂN SỰ
Dễ dàng gặp các Tổ chức mà ở đó, vai trò của mỗi cá nhân, công việc họ đang làm hàng ngày và năng lực họ đang sở hữu không có tương quan với Cấu trúc Tổ chức được thiết lập. Sơ đồ Tổ chức hay Mô tả công việc chỉ là các tài liệu hình thức. Nhân sự làm việc theo kinh nghiệm, lối mòn và không biết mình cần đem lại các các kết quả gì mỗi ngày
-Sưu tầm-
 • Tag:
  Bài viết khác

  Bộ câu hỏi từ chiến lược đến thực thi của nhà lãnh đạo

  BỘ CÂU HỎI 1: MỤC TIÊU – CHIẾN LƯỢC KINH DOANH: – Công ty muốn Đạt được Kết quả như thế nào? – Công ty cần làm gì để Đạt được các Kết quả đó? – Lộ trình đi đến Kết quả của chúng ta là như thế nào?  BỘ CÂU HỎI 2: CƠ CẤU […]

  Bài học quản trị bản thân của Tào Tháo mà ai cũng nên đọc

  1. Kẻ làm việc lớn, trước tiên là phải dám làm chứ không phải ngồi khóc lóc Đổng Trác vào kinh đô Lạc Dương, bắt ép thiên tử, điều khiển triều đình, gây họa bách tính, trong ngoài triều không ai không nghiến răng căm giận. Vương Doãn bí mật họp các quan viên kể […]

  10 phút chánh niệm mỗi ngày

  Một giây có thể không nhiều nhưng đủ để tạo ra sự khác biệt giữa một quyết định vội vã có thể dẫn đến thất bại và một kết luận thấu đáo có thể gia tăng hiệu suất. Các nhà lãnh đạo hiện đại đều nhận thấy rằng nhịp độ công việc tất bật mỗi […]

  mail zalo facebook
  0914 599 687