Vợ chồng mệnh gì thì hợp nhau?

Sự tương phối giữa bản mệnh nam nữ với 5 yếu tố ngũ hành, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ sẽ tạo ra mối nhân duyên hữu hảo, vợ chồng đại cát đại lợi, hôn nhân gắn kết bền lâu. Vợ chồng mệnh gì hợp nhau là câu hỏi mà ai cũng muốn tìm đáp án. […]
  -  

Chân tu

Đến vị Hòa Thượng, trình lá số và bày tỏ thắc mắc. Hòa Thượng liếc qua đã cười: “- Thắc mắc cái gì? Thiên Diêu ở cung này (cung Ngọ) đặc biệt là một người cực kỳ thông minh. Đó là cái thông minh của những kẻ không học mà biết. Mà chỉ có cung […]
  -  

Tử Vi tuổi Bính Tý 1996

Tử Vi tuổi Bính Tý 1996 năm 2023 để biết vận trình tình duyên, công danh sự nghiệp của người tuổi này trong năm Quý Mão như thế nào nhé. Tổng quan Tử Vi tuổi Bính Tý năm 2023 Bính Tý sinh năm 1996 có nạp âm bản mệnh Giản Hạ Thủy, tức là Mạch nước ngầm. Bính Tý […]
  -  

Xem Tử Vi tuổi Ất Hợi 1995 năm 2023

Xem Tử Vi tuổi Ất Hợi 1995 năm 2023 để biết vận trình tình duyên, công danh sự nghiệp của người sinh tuổi này trong năm Quý Mão như thế nào nhé. Tổng quan Tử Vi tuổi Ất Hợi 1995 Ất Hợi sinh năm 1995 có nạp âm bản mệnh Sơn Đầu Hỏa, tức là Lửa trên núi. […]
  -  

Xem tử vi tuổi Giáp Tuất 1994 năm 2023

Xem tử vi tuổi Giáp Tuất 1994 năm 2023 để biết vận trình tình duyên, công danh sự nghiệp của người sinh tuổi này trong năm Quý Mão như thế nào nhé. Tổng quan Tử Vi tuổi Giáp Tuất  Giáp Tuất sinh năm 1994 có nạp âm bản mệnh Sơn Đầu Hỏa, tức là Lửa trên […]
  -  

Xem tử vi tuổi Quý Dậu 1993 năm 2023

Xem tử vi tuổi Quý Dậu 1993 năm 2023 để biết vận trình tình duyên, công danh sự nghiệp của người sinh tuổi này trong năm Quý Mão như thế nào nhé. Tổng quan Tử Vi tuổi Quý Dậu 1993  Quý Dậu sinh năm 1993 có nạp âm bản mệnh Kiếm Phong Kim, tức là Thượng Phương Bảo […]
  -  

Xem tử vi tuổi Nhâm Thân 1992 năm 2023

Xem tử vi tuổi Nhâm Thân 1992 năm 2023 để biết vận trình tình duyên, công danh sự nghiệp của người sinh tuổi này trong năm Quý Mão như thế nào nhé. Tổng quan Tử Vi tuổi Nhâm Thân 1992  Nhâm Thân sinh năm 1992 có nạp âm bản mệnh Kiếm Phong Kim, tức là Thượng Phương Bảo Kiếm. Nhâm […]
  -  

Xem tử vi tuổi Tân Mùi 1991 năm 2023 

Xem tử vi tuổi Tân Mùi 1991 năm 2023 để biết vận trình tình duyên, công danh sự nghiệp của người sinh tuổi này trong năm Quý Mão như thế nào nhé. Tổng quan Tử Vi tuổi Tân Mùi 1991  Tân Mùi sinh năm 1990 có nạp âm bản mệnh Lộ Bàng Thổ, tức là Đất ven […]
  -  

Xem tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989 năm 2023

Xem tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989 năm 2023 để biết vận trình tình duyên, công danh sự nghiệp của người sinh tuổi này trong năm Quý Mão như thế nào nhé. Tổng quan Tử Vi tuổi Kỷ Tỵ 1989  Kỷ Tỵ sinh năm 1989 có nạp âm bản mệnh Đại Lâm Mộc, tức là Gỗ rừng […]
  -  
mail zalo facebook
0914 599 687